Vliv tvrdé vody a sekvestračních prostředků při barvení bavlny přímými barvivy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bayerová, Petra cze
dc.contributor.author Horáčková, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:54Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60445
dc.description.abstract V předložené diplomové práci bylo provedeno zkoumání vlivu sekvestračních prostředků a samosekvestrujících tenzidů při barvení bavlny v destilované vodě a v dalších třech druzích tvrdé vody. Bavlna byla obarvena trojúhelníkem vybraných přímých barviv poskytnutých společností Synthesia a.s. Vybarvení bylo hodnoceno využitím objektivního měření barevnosti a pomocí hodnoty stupně vyčerpání barvící lázně. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 1792487 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Bavlna cze
dc.subject přímá barviva cze
dc.subject sekvestrační prostředek cze
dc.subject barvení v tvrdé vodě cze
dc.subject Cotton cze
dc.subject direct dyes cze
dc.subject sequestering agent cze
dc.subject dyeing in hard water cze
dc.title Vliv tvrdé vody a sekvestračních prostředků při barvení bavlny přímými barvivy. cze
dc.title.alternative The Effect of Hard Water and Sequestering Agents in the Dyeing of Cotton with Direct Dyes eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis, an examination of the impact of sequestering agents and self-sequestering surfactants on dyeing cotton in distilled water and another three hard water types was carried out. The cotton was dyed with a class of direct dye provided by the Synthesia a.s. company. The coloration was evaluated by objective measurement of color and by the degree of exhaustion of the dye bath. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Vlákna a textilní chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33406 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 28309 cze
dc.date.embargo 2015-05-13 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account