Vliv povrchové úpravy PPY, PANI na antikorozní vlastnosti pigmentů s obsahem wolframu a molybdenanu v ochranných nátěrových hmotách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Pavlíková, Klára
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:45Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60439
dc.description.abstract Tato diplomová studuje antikorozní účinnost netoxických pigmentů wolframanů a molybdenanů, u kterých již v roce 1951 byla prokázána srovnatelná účinnost jako inhibitorů koroze železa s účinností toxických chromanů. [1] Tyto pigmenty byly povrchově upraveny solemi vodivých polymerů - polyanilinfosfátem a polypyrrolfosfátem. Vodivé polymery patří v současnosti k velmi zkoumaným látkám v řadě oborů a díky své netoxičnosti a vysoké stabilitě je jejich využití zkoumáno i ve formulaci nátěrových hmot. Jako pojivo byla použita epoxyesterová pryskyřice. Srovnávacím pigmentem byl zvolen fosforečnan zinečnatý, který je mezi průmyslově vyráběné pigmenty se standardní antikorozní ochranou. Cílem této práce je vyhodnotit vliv anorganických pigmentů s povrchovou úpravou vodivými polymery na rychlost koroze, pomocí fyzikálně - mechanických a zrychlených korozních zkoušek. Celkem bylo připraveno 12 pigmentů, které byly použity pro formulaci jednotlivých nátěrových hmot při hodnotách objemové koncentrace pigmentu (OKP) = 1; 5; 10 a 15 %. cze
dc.format 210 s. cze
dc.format.extent 11479652 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Non toxic anticorrosive pigment cze
dc.subject Conductive polymers cze
dc.subject Polyaniline cze
dc.subject Polypyrrole cze
dc.subject Surface treatment of particles cze
dc.subject Anticorrosive polymers cze
dc.subject netoxické antikorozní pigmenty cze
dc.subject vodivé polymery cze
dc.subject polyanilin cze
dc.subject polypyrrol cze
dc.subject povrchová úprava částic cze
dc.subject antikorozní ochrana cze
dc.title Vliv povrchové úpravy PPY, PANI na antikorozní vlastnosti pigmentů s obsahem wolframu a molybdenanu v ochranných nátěrových hmotách cze
dc.title.alternative Effect of surface treatment PPy and PANI on the properties of the pigment particles Mo and W in anti - corrosive paints eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with non-toxic pigments of tungstates and molibdates most importantly their anticorrosive efficiency which was discovered in 1951 and proved to be similar to efficiency of toxic chromates as an iron corrosion inhibitors [1]. These pigments were surfacely modified by conductive polymers such as polyanilinphosphate and polypyrrolphosphate. Conductive polymers are considered in many fields such as coatings, beacuse of their non-toxibility and high stability. In our case the binder part in the coating was epoxyester resin. Zinc phosphate was used as a reference pigment due to its similar properties (non-toxic, highly efficient). The main obective of the work was executing, evaluating and discussing the physical and mechanical properties of steel plates with conductive polymers in their coatings as well as fastened corrosive tests that were performed on them. Acquired data were evaluated and discussed. 12 pigments in total were prepared in pigment volume concentrations of 1; 5; 10 and 15 %. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33420 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27257 cze
dc.date.embargo 2035-05-20 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account