Vliv povrchové úpravy PANI a PPY na antikorozní vlastnosti směsných oxidů v organických povlacích na bázi epoxyesterové pryskyřice.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa cze
dc.contributor.author Sýkorová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:44Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60438
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je studium antikorozních a fyzikálních vlastností organických povlaků s obsahem pigmentů na bázi perovskitů, povrchově upravených vrstvou vodivého polymeru PANI a PPY. Kalcinací byly připraveny pigmenty na bázi perovskitů, které byly následně povrchově upraveny vrstvou vodivého polymeru. Z takto připravených pigmentů byly dále formulovány nátěrové hmoty s danou objemovou koncentrací v pojivu. Nátěrové hmoty byly naneseny na skleněné a ocelové panely a testovány pomocí fyzikálně-mechanických testů a zrychlených korozních zkoušek. Následné výsledky testů byly hodnoceny z hlediska obsahu pigmentu, povrchové úpravy pomocí PANI nebo PPY a také v porovnání se standardem fosforečnanem zinečnatým (Zn3(PO4)2.x H2O), účinným antikorozním pigmentem rozšířeným v oboru nátěrových hmot. cze
dc.format 155 s. cze
dc.format.extent 5832498 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Anticorrosive paint cze
dc.subject Anticorrosive pigment cze
dc.subject Perovskite cze
dc.subject Surface treatment of particles cze
dc.subject PANI cze
dc.subject PPY cze
dc.subject nátěrové hmoty cze
dc.subject antikorozní pigment cze
dc.subject perovskit cze
dc.subject povrchová úprava cze
dc.title Vliv povrchové úpravy PANI a PPY na antikorozní vlastnosti směsných oxidů v organických povlacích na bázi epoxyesterové pryskyřice. cze
dc.title.alternative Effect of surface treatment PANI and PPY on the anticorrosive properties of mixed oxides in organic coatings on the basis epoxyester resin. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is to study the anti-corrosion and physical properties of organic coatings containing pigments based on perovskites, which were surface coated with a layer of conductive polymer PANI and PPY. The pigments based on perovskites were prepared by calcination and then surface modificated by a layer of conductive polymer. Organic coatings were prepared in four different volume concentrations. An epoxy resin was used as a binder. The paint films were applied on steel and glass panels. The physico-mechanical and accelerated corrosion tests were carried out on above mentioned panels. The results were evaluated in terms of the pigment content, surface treatment using PANI or PPY and also in comparison with a standard zincphosphate Zn3(PO4)2.x H2O an effective corrosion inhibitive pigment widely used in the field of paints. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Organické povlaky a nátěrové hmoty cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33403 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla výsledky své diplomové práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27249 cze
dc.date.embargo 2035-05-25 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account