Studium polyurethanových lepidel z hlediska UV stability

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokůpek, Luboš cze
dc.contributor.author Petrásek, Vít
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:37Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60432
dc.description.abstract V první části se tato práce zabývá vlivem použití primeru na mechanické vlastnosti černých polyurethanových lepidel určených pro lepení autoskel. Dodatečně zkoumá jejich UV stabilitu z hlediska změny barevnosti a mechanických vlastností. V druhé části pak zkoumá UV stabilitu bílých polyurethanových těsnících tmelů. Byly pokusně stabilizovány komerční tmely 3M 540, 550 a 560 směsným UV stabilizátorem v různých koncentracích a srovnány s referenčním standardem. Tím byl komerční tmel Sikaflex 222i UV stabilizovaný už z výroby. Měřítkem srovnání byly mechanické vlastnosti před a po expozici spolu s měřením barevných změn na vzorcích. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 3713280 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject polyurethane adhesives cze
dc.subject primer cze
dc.subject UV stabilization cze
dc.subject polyurethanová lepidla cze
dc.subject UV stabilizace cze
dc.title Studium polyurethanových lepidel z hlediska UV stability cze
dc.title.alternative UV stability of polyurethanes adhesives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In first part this work deals with influence of primer on mechanical properties of black polyurethane adhesives used for direct glazing. Aditionally the UV stability is inspected in prospective of colour changing and mechanical properties. In second part of this work the UV stability of white polyurethane sealants is examined. Commercial sealants 3M 540, 550 and 560 were stabilized by mixture stabilizer in several diferent dosage and then compared with standard, which was also commercial sealant Sika 222i UV stabilized in manufacture. As a measure mechanical properties and change of colour were chosen. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby a zpracování polymerů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33416 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27211 cze
dc.date.embargo 2035-05-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account