Studium frakcionace jako metody vedoucí k efektivnímu využití sekundární vlákniny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gojný, Jan cze
dc.contributor.author Rašek, David
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:36Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60431
dc.description.abstract Úkolem této práce je zjistit, zda je možné použitím frakcionačního zařízení vytvořit ze sběrového papíru nižší kvality frakce s vyšší přidanou hodnotou. Oddělit je pomocí frakcionačního zařízení na frakci dlouhých vláken a krátkých vláken. Zjistit vlastnosti vstupující látky. Z jednotlivých frakcí vyhodnotit kvalitu suspenze a porovnat ji se vstupující látkou. Dále pak vytvořit ze vstupující látky i jednotlivých frakcí testovací archy. Zjistit jejich vlastnosti a porovnat je mezi sebou. cze
dc.format 137 s.
dc.format.extent 3079233 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject secondary fibers cze
dc.subject fractionation cze
dc.subject recycled paper cze
dc.subject pressure sorter cze
dc.subject suspension of fibers cze
dc.subject accept cze
dc.subject reject cze
dc.subject sekundární vláknina
dc.subject frakcionace cze
dc.subject sběrový papír cze
dc.title Studium frakcionace jako metody vedoucí k efektivnímu využití sekundární vlákniny cze
dc.title.alternative Study fractionation as a method for effective utilization of secondary fibers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kindl, Josef cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to determine whether it is possible to create from recovered paper of lower quality fractions with higher added value by using the fraction process. Use the fraction process to separate them to the fractions of long fibers and short fibers. Identify the properties of the incoming material. From the individual fractions evaluate the quality of suspension and compare it with the entering material. Create testing sheets from entering materials and from various fractions. Identify their properties and compare them with each other. eng
dc.description.department Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31983 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Student prezentoval svojí diplomovou práci a vyjádřil se k připomínkám v oponentském posudku. Ing. B. Tomis, CSc.: Proč se Vám při určité koncentraci ucpávala síta? cze
dc.identifier.stag 24499 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account