Studium Claisenovy kondenzace vybraných methyl-arylalkanoátů s methylketony

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimůnek, Petr cze
dc.contributor.author Skrbková, Martina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:24Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60430
dc.description.abstract Bylo připraveno pět různých 3-arylpropanoátů. Byla provedena optimalizační studie Claisenovy kondenzace methyl-fenylacetátu s acetofenonem a methyl-3-(2-chlorfenyl)propanoátu s 3,4-dimethoxyacetofenonem. Nejlepší nalezené podmínky byly aplikovány na Claisenovu kondenzaci připravených 3-arylpropanoátů s methylketony v preparativním měřítku. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 2163433 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Claisen condensation cze
dc.subject exocyclic double bond cze
dc.subject methyl-arylalkanoates cze
dc.subject enaminones cze
dc.subject beta-diketones cze
dc.subject Claisenova kondenzace cze
dc.subject exocyklická dvojná vazba cze
dc.subject methyl-arylalkanoáty cze
dc.subject enaminony cze
dc.subject beta-diketony cze
dc.title Studium Claisenovy kondenzace vybraných methyl-arylalkanoátů s methylketony cze
dc.title.alternative The study of Claisen condensation of selected methyl arylalkanoates with methylketones eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Weidlich, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Five different 3-arylalkanoates were prepared. Optimization study was performed for Claisen condensation of methyl phenylacetate with acetophenone and methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate with 3,4-dimethoxyacetophenone. The best conditions found were applied to Claisen condensation of the prepared 3-arylpropanoates with methylketones at preparative scale. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32705 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Přechod z laboratorního do preparativního měřítka, keto-enol forma cze
dc.identifier.stag 28616 cze
dc.date.embargo 2015-05-25 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account