Imobilizované 5-isopropyl-2,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)imidazolidin-4-thiony jako recyklovatelné enantioselektivní katalyzátory pro Henryho reakci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel cze
dc.contributor.author Nováková, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:22Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60428
dc.description.abstract Byl připraven (2R,5S)- a (2S,5S)-5-isopropyl-2,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)imidazolidin-4-thion. Následně byla studována alkylace těchto imidazolidin-4-thionů benzylbromidem, která poskytla příslušný (2R,5S)- a (2S,5S)-4-benzylsulfanyl-5-isopropyl-2,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)imidazolin. Měďnaté komplexy připravených sloučenin byly testovány jako homogenní enantioselektivní katalyzátory Henryho reakce, přičemž byla zjištěna jejich vysoká enantioselektivita. Dále byly obě formy imidazolidin-4-thionu imobilizovány na pevný nosič - kopolymer ST-VBC-TEG. Následnou reakcí s octanem měďnatým byly připraveny finální heterogenní katalyzátory. Jejich katalytická aktivita a recyklovatelnost byla studována při Henryho reakci. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 4455300 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Imidazolidine-4-thione derivatives cze
dc.subject Enantioselective catalysis cze
dc.subject Henry reaction cze
dc.subject Recyclable catalyst cze
dc.subject enantioselektivní katalýza cze
dc.subject recyklovatelný katalyzátor cze
dc.subject Henryho reakce cze
dc.title Imobilizované 5-isopropyl-2,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)imidazolidin-4-thiony jako recyklovatelné enantioselektivní katalyzátory pro Henryho reakci cze
dc.title.alternative Immobilized 5-isopropyl-2,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)imidazolidine-4-thiones as recyclable enantioselective catalysts for Henry reaction eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Both (2R,5S)- and (2S,5S)-5-isopropyl-2,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)imidazolidine-4-thiones were prepared. Subsequently, the alkylation of imidazolidine-4-thiones with benzylbromide afforded (2R,5S)-4-benzylsulfanyl-5-isopropyl-2,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)imidazoline and (2S,5S)-4-benzylsulfanyl-5-isopropyl-2,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)imidazoline was studied. Copper(II) complexes of prepared compounds were studied as homogenous enantioselective catalysts for Henry reaction. It was found out that these complexes are high-efficient enantioselective catalysts. Moreover, imidazolidine-4-thiones were immobilized to polymer support - copolymer ST-VBC-TEG. The final heterogeneous catalysts were obtained by reaction of copper acetate and immobilized ligands. Their catalytic activity and recyclability were studied in Henry reaction. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie organických specialit cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32707 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Vznik měďnatého komplexu, výpočet použitého katalyzátoru, aktivace a stabilita katalyzátoru, záměna použitého kovu za jiný cze
dc.identifier.stag 27490 cze
dc.date.embargo 2035-05-19 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account