Pyridin jako akceptorní jednotka v push-pull derivátech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip cze
dc.contributor.author Miklík, David
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:21Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60427
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše zaměřená na využití a přípravu push-pull chromoforů s pyridinem (pyridiniem) jako akceptorní jednotkou. Byla nalezena řada způsobů aplikace zmiňovaných sloučenin v oblasti materiálové chemie využívajících nejen jejich lineárních, ale i nelineárních optických vlastností. Nalezené přípravy těchto derivátů spočívají především v aplikaci moderních cross-couplingových reakcí (Sonogashirova, Suzukiho-Miyaurova, Heckova). S využitím těchto reakcí bylo připraveno celkem šest derivátů, které byly následně N-methylací převedeny na příslušné pyridinové soli. Celkem tak bylo připraveno dvanáct finálních push-pull sloučenin s rozdílnou délkou -systému a uspořádáním. Struktura a čistota sloučenin byly ověřeny pomocí TLC, bodů tání, HR-MALDI-MS, 1H- a 13C-NMR. Optické vlastnosti byly zkoumány pomocí UV-Vis spektrofotometrie. Elektronové a nelineárně optické vlastnosti cílových derivátů byly rovněž studovány semi-empirickými výpočetními metodami typu PM3 a PM7. cze
dc.format 112 s. cze
dc.format.extent 6630130 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Push-pull cze
dc.subject chromophore cze
dc.subject pyridine cze
dc.subject pyridinium cze
dc.subject acceptor cze
dc.subject intramolecular charge-transfer cze
dc.subject nonlinear optics cze
dc.subject chromofor cze
dc.subject pyridin cze
dc.subject pyridinium cze
dc.subject akceptor cze
dc.subject intramolekulární přenos náboje cze
dc.subject nelineární optika cze
dc.title Pyridin jako akceptorní jednotka v push-pull derivátech cze
dc.title.alternative Pyridine as an acceptor unit in push-pull derivatives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zima, Vítězslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated ANNOTATION A literary search work focusing on the application and synthesis of push-pull chromophores with pyridine (pyridinium) acceptor has been carried out. Several applications utilizing their linear and nonlinear optical properties have been found in material chemistry. The synthetic methods leading to such compounds mostly involve modern cross-coupling reactions (Sonogashira, Suzuki-Miyaura, Heck). Employing these methods, six target derivatives have been synthesized and subsequently transformed to their salts by N-alkylation. The structure and purity of all target compounds have been verified by TLC, melting points, HR-MALDI, 1H- and 13C- NMR as well. The linear optical properties have been studied by UV-Vis spectra. The electronic and nonlinear optical properties have been studied by semi-empirical calculations employing PM3 and PM7 methods. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32708 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence - Otázky oponenta: Možnost selektivní methylace u derivátů obsahující více pyridinových skupin. Využití Knoevenagelovy kondenzace při syntéze cílových derivátů.- Porovnání přenosu náboje přes dvojnou a trojnou vazbu.- Možnosti hydrogenace trojných vazeb.- 13C NMR spektrum derivátu s chránící silylovou skupinou.- Diskuse nad dalaím využitím cílových derivátů.Otázky byly uspokojivě zodpovězeny. cze
dc.identifier.stag 23378 cze
dc.date.embargo 2035-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account