Regulátor napětí dynama

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Hromádko, Daniel
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:44:09Z
dc.date.available 2015-08-10T07:44:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60426
dc.description.abstract Bakalářská práce "Regulátor napětí dynama" se zabývá návrhem a realizací regulátoru napětí dynama v laboratoři VVCD. V první části se zabývám funkcí stejnosměrných strojů, dělením dynam a jejich vlastnostmi. Dále zmiňuji možnosti regulace napětí dynama a zdůvodňuji mnou zvolený způsob. Následně rozebírám jednotlivé části navrženého schématu, jako je vstupní část, PWM modulátor, budič atd. Následuje praktická realizace a měření mnou sestrojeného zařízení. V závěru hodnotím funkci regulátoru a zmiňuji možná vylepšení. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2156164 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject DC machine eng
dc.subject dynamo cze
dc.subject PWM cze
dc.subject IGBT cze
dc.subject regulation cze
dc.subject pulse converter cze
dc.subject stejnosměrné stroje cze
dc.subject
dc.subject regulace cze
dc.subject pulzní měniče cze
dc.title Regulátor napětí dynama cze
dc.title.alternative Controller of Dynamo Voltage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Controller of Dynamo Voltage" deals with the possibility and realization of voltage regulator in laboratory VVCD. The first part deals with functions of direct current machines, division of dynamos and their properties. In my work I also mention the possibilities of dynamo voltage regulation and I justify my chosen method of regulation. After that I analyze individual parts of the proposed scheme, such as part of the input, PWM modulator, driver etc. Then I mention the practical implementation and measurement of the facility that I constructed. In conclusion I assess the device and mention possible improvements. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32265 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč seznámil komisi s hlavními výsledky a závěry své bakalářské práce. Po ptzentaci bakalářské práce zodpověděl otázky vedoucího bakalářské práce a následně i dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27683 cze
dc.date.embargo 2015-05-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account