SIMULACE ŘÍZENÍ DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ LABVIEW

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor cze
dc.contributor.author Butor, Jiří
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:49Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60416
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována využití programu LabVIEW při modelování a simulaci dynamických systémů a jejich následném řízení PID regulátory s využitím modulu Control Design & Simulation Module. První část práce obsahuje stručné uvedení do programování v aplikaci LabVIEW a druhá je pak věnována řešení zadaných problémů. Součástí práce jsou naprogramované aplikace. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 7898576 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject LabVIEW cze
dc.subject PID controller cze
dc.subject dynamic system cze
dc.subject Control Design Simulation Module cze
dc.subject PID regulátor cze
dc.subject dynamický systém cze
dc.title SIMULACE ŘÍZENÍ DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ LABVIEW cze
dc.title.alternative SIMULATION AND CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS IN LABVIEW ENVIRONMENT eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to the use of LabVIEW in the simulation and modeling of dynamic systems and subsequent on control PID controllers using the Control Design & Simulation Module. The first chapter includes brief introduction to programming in LabVIEW and the second chapter is devoted to solving given systems. Part of this thesis are programmed applications. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33577 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo využití simulačních nástrojů Control Design and Simulation module prostředí LabVIEW k modelování a simulaci různých typů dynamických procesů, konstrukci jejich statických i dynamických charakteristik a jejich následnému řízení PID regulátory. Cíle bakalářské práce byly splněny. Praktické využití výsledků práce lze očekávat předevaím v oblasti výuky.  cze
dc.identifier.stag 23543 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account