Analýza využití protokolu TRILL v podnikové síti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Kmoníček, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:34Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60413
dc.description.abstract V práci je podrobně popsána problematika přepínaných počítačových sítí. Jsou představeny protokoly Spanning Tree Protocol a TRILL, které v těchto sítích řídí přenos dat. Dalším výstupem práce je didaktický model, který umožňuje modelování přepínaných sítí s využitím těchto protokolů a názorně zobrazuje výhody protokolu TRILL pro nasazení v podnikových sítích. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 3979636 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject computer networks eng
dc.subject switches eng
dc.subject Spanning Tree Protocol eng
dc.subject TRILL eng
dc.subject IS-IS eng
dc.subject počítačové sítě cze
dc.subject přepínače cze
dc.title Analýza využití protokolu TRILL v podnikové síti cze
dc.title.alternative Analysis of using TRILL protocol in enterprise network eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Holík, Filip cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work discusses detailed description of switched networks. The Spanning Tree Protocol and TRILL protocol (for managing data transfer in these networks) are presented. Another outcome of this work is didactic model that allows modeling of switched networks using these protocols and shows the benefits of TRILL protocol for deployment in enterprise networks. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32723 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo podrobně popsat principy protokolu TRILL a analyzovat možnosti jeho nasazení v podnikové síti. Autor práce podrobně představil principy protokolu TRILL a provedl podrobnou analýzu jeho využití v podnikových sítích. Vydařená diplomová práce. Student výborně reagoval na dotazy a připomínky vedoucího, oponenta i členů komise. Komise pro státní závěrečné zkoušky hodnotila diplomovou práci jako velice vydařenou a navrhla klasifikační stupeň výborně. Komise pro státní závěrečné zkoušky navrhuje diplomovou práci oceněnit cenou za vynikající práci "Studentská cena rektora I. stupně". cze
dc.identifier.stag 26567 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account