Aproximace histogramu na kruhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Hanousek, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:33Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60412
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vytvoření aplikace, která by umožnila aproximovat histogram na kruhu. Software umožňuje uživateli zvolit si jednu ze tří metodik určených k řešení této problematiky. První metodou jsou jádrové odhady, které poskytují pouze neparametrické řešení. E-M algoritmus hledá aproximaci věrohodnostního odhadu. Třetí metoda minimalizuje chí-kvadrát statistiku pomocí genetických algoritmů. K otestování funkčnosti programu byly použity výjezdy záchranné zdravotnické služby. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 3962446 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject von Mises distributions eng
dc.subject parameters eng
dc.subject kernel density eng
dc.subject E-M algorithm eng
dc.subject genetic algorithm eng
dc.subject likelihood estimate eng
dc.subject chi-square statistics eng
dc.subject emergency medical services eng
dc.subject von Misesovo rozdělení cze
dc.subject parametry cze
dc.subject jádrové odhady cze
dc.subject E-M algoritmus cze
dc.subject genetické algoritmy cze
dc.subject věrohodnostní odhad cze
dc.subject zdravotnická záchranná služba cze
dc.title Aproximace histogramu na kruhu cze
dc.title.alternative Approximation of the histogram on the circle eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dušek, František cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The target of this diploma thesis is to create an application that is used to approximate the histogram on the circle. The software allows the user to choose one of three methods to deal with this issue. The first method are the kernel estimates, which provide only non-parametric solution. E-M algorithm search Likelihood estimates. The third method minimizes chi-square statistics using genetic algorithms. Interventions of emergency medical services were used in order to test functionality of the program. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32729 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Diplomová práce se věnuje nesnadnému statistickému problému aproximace histogramu pomocí vhodné hustoty náhodné veličiny. Tento problém vede k odhadu neznámých parametrů známého rozdělení. Vytvořená aplikace po načtení dat nabízí vykreslení tzv. jádrového odhadu anebo při volbě velikosti směsi rozdělení poskytuje možnost nalezení odhadu neznámých vah směsi a dalších neznámých parametrů. Aplikace byla testována na počtu výjezdů záchranné služby v průběhu dne, když náhodná veličina je tvořena směsí 3 von Misesových distribucí. Předložená práce a vytvořený program plně řeší celé zadání. cze
dc.identifier.stag 26566 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account