Návrh a realizace mobilní aplikace využívající geolokaci ve Windows Phone

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kysela, Jiří cze
dc.contributor.author Bína, Josef
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:27Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60407
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje možnosti využití geolokace v mobilních zařízeních a technologie, které lze pro geolokaci použít. Úkolem praktické části bylo navrhnout a realizovat nativní mobilní aplikaci pro Windows Phone, která bude využívat několik, v práci popsaných, způsobů geolokace. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 12057899 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject geolocation eng
dc.subject Windows Phone eng
dc.subject GPS eng
dc.subject augmented reality eng
dc.subject Prague ZOO eng
dc.subject mobile device eng
dc.subject QR eng
dc.subject NFC eng
dc.subject geolokace cze
dc.subject rozšířená realita cze
dc.subject ZOO Praha cze
dc.subject mobilní zařízení cze
dc.title Návrh a realizace mobilní aplikace využívající geolokaci ve Windows Phone cze
dc.title.alternative Design and implementation of mobile application using geolocation in Windows Phone eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šimerda, Karel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis describes the possibilities of geolocation in mobile devices and technologies that can be used for geolocation. The task of the practical part was to design and implement a native mobile application for Windows Phone, which will use some geolocation methods, described in the thesis. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32709 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat mobilní aplikaci využívající geolokaci ve Windows Phone. Dle vedoucího práce byly cíle splněny. V teoretické části byly popsány možnosti a principy geolokace a také analyzována jejich využitelnost v mobilních zařízeních při uvedení přibližné přesnosti. V praktické části byla vhodným způsobem navržena a vytvořena mobilní aplikace, využívající geolokaci za pomoci několika senzorů mobilního zařízení (GPS, Wi-Fi, BTS) a implementována i alternativní geolokace pomocí QR kódů a NFC. Oponent shledal v práci několik nepřesností a chyb. Student se snažil reagovat na připomínky a dotazy vedoucího, oponenta i členů komise. cze
dc.identifier.stag 26509 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account