Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR pro podniky a neziskové organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kysela, Jiří cze
dc.contributor.author Vondráček, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:43:25Z
dc.date.available 2015-08-10T07:43:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60405
dc.description.abstract Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na zmapování mobilního Internetu v České republice a řešení problému využitelnosti mobilního Internetu pro komerční subjekty a jejich podnikové aktivity. Zmapování mobilního Internetu zahrnuje všechny současné datové technologie generace 2,5 a vyšší. To je například GPRS, EDGE, CMDA, UMTS, LTE a další. Tyto technologie jsou detailně popsány. Prvním cílem praktické části diplomové práce je zjištění výhod nasazení mobilního Internetu ve zvoleném podniku. Dalším cílem praktické části je změření přenosové rychlosti pro download a upload poskytovaných služeb u tří největších mobilních operátorů a alespoň dvou mobilních datových technologií. Na základě měření je provedeno porovnání s oficiálními mapovými podklady od mobilního operátora. Poslední částí diplomové práce je vytvoření aplikace, která dle zadaných vstupů vyhodnotí nejvhodnějšího poskytovatele mobilního připojení. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 15602692 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject mobile Internet eng
dc.subject enterprise eng
dc.subject mobile operator eng
dc.subject GPRS eng
dc.subject EDGE eng
dc.subject download eng
dc.subject upload eng
dc.subject comparison eng
dc.subject mobilní Intenet cze
dc.subject podnik cze
dc.subject mobilní operátor cze
dc.subject stahování cze
dc.subject nahrávání cze
dc.subject porovnání cze
dc.title Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR pro podniky a neziskové organizace cze
dc.title.alternative The usability and efficiency of mobile Internet in the Czech Republic for businesses and non-profit organizations eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šilar, Zdeněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis is focused on mapping the mobile internet in the Czech republic and solving the problem of exploitation of the mobile Internet for commercial subjects and their corporate activities. The mapping of the mobile internet includes all the contemporary mobile technologies of the generation 2.5 and higher. These are for example GPRS, EDGE, CMDA, UMTS, LTE et cetera. These technologies are then described in greater details. The first goal of the practical part is finding the benefits of mobile Internet use in selected company. The second goal of the theoretical part is testing the transmission speed for download and upload of three mobile operators and at least two mobile technologies. On the basis of transmission speed testing, the comparison with the official map groundwork from the mobile operators is undertaken. The last part of the thesis is creating an application which evaluates the most suitable provider of the mobile connection according to the given inputs. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32713 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce bylo v první fázi zmapovat současný stav mobilního internetu v ČR, a to pomocí informací z veřejných zdrojů a následně vlastním měřením zadaných parametrů ve zvolených lokalitách u vybraných operátorů a mobilních technologií. Oponent vytkl diplomantovi skutečnost, že správnost řešení měla být prokázána vytvořením podkladových vstupních dat pro implementovanou aplikaci. Lokací bylo vybráno málo a byly cíleny pouze na hustě zalidněná místa. Chybí místa se slabým signálem a měření měla být prováděna za různých světelných a povětrnostních podmínek (mlha, déšť). Z tohoto důvodu byl komisí pro státní závěrečné zkoušky navržen klasifikační stupeň dobře. cze
dc.identifier.stag 23085 cze
dc.date.embargo 2015-05-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account