Realizace laboratorního systému pro výuku servopohonů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Boguaj, Přemysl
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:58Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60399
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sestavením dvou laboratorních přípravků pro výuku servopohonů. Jedná se o mechanické sestavení celého přípravku a elektrické připojení pohonového měniče MOVIDRIVE včetně zapojení ovládacího panelu. Stěžejní částí práce je návrh vzorových programů a úloh, jejichž modifikace budou sloužit studentům magisterského studia jako zadání laboratorních cvičení, případně i semestrálních prací. Práce se také zabývá popisem programovacího prostředí IPOSplus, v němž jsou v programovacím jazyku Assembler navrženy všechny programy. Na závěr je ověřena funkčnost navržených programů, jež je podložena naměřenými průběhy. Ty jsou popsány a v přílohách na konci práce jsou uvedeny výpisy všech navržených programů. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 2805905 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Servodrive eng
dc.subject synchronous motor eng
dc.subject drive inverter MOVIDRIVE eng
dc.subject IPOSplus programming environment eng
dc.subject Assembler eng
dc.subject regulation eng
dc.subject digital inputs eng
dc.subject servopohon cze
dc.subject synchronní motory cze
dc.subject pohonové měniče MOVIDRIVE cze
dc.subject programovací prostředí IPOSplus cze
dc.subject regulace cze
dc.subject digitální vstupy cze
dc.subject digitální výstupy cze
dc.subject analogové vstupy cze
dc.subject analogové výstupy cze
dc.subject digital outputs eng
dc.subject analog inputs eng
dc.subject analog outputs eng
dc.title Realizace laboratorního systému pro výuku servopohonů cze
dc.title.alternative Implementation laboratory system for teaching servodrives eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the assembly two pieces of laboratory equipment used for the pedagogical instruction of actuators. The thesis deals with the mechanical assembly of the laboratory equipment and its electrical connection to a MOVIDRIVE inverter, including the connection of its control panel. Further an important part of the thesis deals with the design of model programs and tasks, the modifications of which, will serve as study practice exercises or topics for further. Thesis works, for student of the Master's degree program. Finally this thesis describes the IPOS plus programming environment, which includes the Assembler programming language that enabled the design of the above mentioned programs. Finally, the functionality of the above mentioned programs is verified, the results are supported by measured data. This is further described in the annexes which include a complete list of programs. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32270 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po vlastní prazentaci diplomové práce zodpověděl podrobně dotazy oponenta diplomové práce. V následné diskuzi podrobně zodpověděl dotazy členů zkuaební komise a vysvětlil a zdůvodnil použití jednotlivých prvků použitých pro realizaci laboratorního systému pro výuku servopohonů. cze
dc.identifier.stag 27668 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account