Suburbanizace v obcích mimo jádrové regiony

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin cze
dc.contributor.author Bidmonová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:33Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60395
dc.description.abstract Suburbanizace je v prostředí České republiky průvodním jevem rozvoje regionů posledních 20 let. Přestože je vnímána jako jev negativní, může některým obcím přinést i pozitiva. Cílem této práce je zhodnocení dlouhodobého vývoje růstu obcí na vybraném území, porovnání důsledků jednotlivých vln suburbanizace a formulace doporučení pro zamezení vzniku negativních dopadů v dalším rozvoji obce. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 2529244 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject settlement eng
dc.subject urbanization eng
dc.subject suburbanization eng
dc.subject sustainable development eng
dc.subject osídlení cze
dc.subject urbanizace cze
dc.subject suburbanizace cze
dc.subject udržitelný rozvoj cze
dc.title Suburbanizace v obcích mimo jádrové regiony cze
dc.title.alternative Suburbanization of municipalities outside core regions eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Smejkal, Miroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Suburbanization in Czech Republic is an accompanying effect of regions development for last 20 years. Urbanization is perceived as negative phenomenon but can also bring something positive. The main goal of this thesis is to evaluate long term growth development of chosen municipalities, compare consequences of suburbanization waves and phrasing recommendations for preventing negative impacts in the next development. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31913 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázku položenou vedoucím diplomové práce, ve znění:Ve své diplomové práci využíváte pro stanovení suburbanizace dvou metodik, která se Vám zdá vhodnějaí a proč?Dále odpovídala na otázku oponenta práce:Jaké jsou příčiny rozdílných výsledků mezi jednotlivými sledovanými obcemi? Co je pro ně specifické?V rámci rozpravy nebyla studentce položena žádná otázka. cze
dc.identifier.stag 26203 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account