Strategické plánování na mikroregionální úrovni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maštálka, Martin cze
dc.contributor.author Pazderková, Ivana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:32Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60394
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje strategickému plánování rozvoje území se zaměřením na mikroregionální úroveň. V první části popisuje vývoj strategického plánování a teoretický postup zpracování strategického plánu. Rovněž přibližuje problematiku meziobecní spolupráce. V další části u vybraného vzorku strategických plánů územně správních celků a mikroregionů posuzuje rozdílnost přístupů ke strategickému plánování. Následuje návrh strategického plánu pro Mikroregion Podhůří Železných hor tvořený podrobnou analýzou území a konkrétními návrhy opatření v území. cze
dc.format 97 s. cze
dc.format.extent 4996852 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject strategic planning eng
dc.subject microregion eng
dc.subject municipal cooperation eng
dc.subject sustainable development eng
dc.subject strategické plánování cze
dc.subject mikroregiony cze
dc.subject spolupráce obcí cze
dc.subject udržitelný rozvoj cze
dc.title Strategické plánování na mikroregionální úrovni cze
dc.title.alternative Strategic planning on microregional level eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pourová, Kateřina cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with a strategic planning focusing on a microregional level. In the first part it describes a development of strategic planning and a process of creation of the plan. It also handles a municipal cooperation. In the second part there is an evaluation of strategic plans from selected self-governing units and microregions. The thesis also includes a draft of microregion Podhůří Železných hor strategic plan, that contains detailed area analysis and particular proposals of intentions in the microregion. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31926 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentce byla položena jedna z otázek vedoucího diplomové práce:Ve své analýze jste se zabývala obecnými požadavky na dobré strategické plány. Absence kterých požadavků je podle Vás osobně u strategických plánů nejzávažnějaí?Dále byla studentce položena otázka oponenta práce:Vysvětlete indikátor územní dynamiky a index změny území?V rámci diskuse byla studentka tázána na barevné odliaení některých regionů v diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 26201 cze
dc.date.embargo 2015-04-23 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account