Analýza bezpečnostní situace města Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Klementová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:27Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60390
dc.description.abstract Práce je věnována bezpečnostní situaci města Pardubice. Zabývá se obecnou problematikou bezpečnosti s akcentem na bezpečnost ve městě. V práci je přiblížena obecná charakteristika Pardubic a popis města z hlediska geografického, demografického a z hlediska cestovního ruchu. Součástí práce je popis institucí zajišťující bezpečnost ve městě. V práci dále bude provedena analýza trestných činů dle četnosti jejich výskytu na území Pardubic pomocí binárního porovnávání. Součástí práce je dotazníkové šetření, které zjišťovalo pocit bezpečí obyvatel při pohybu v Pardubicích. V práci budou provedeny komparace a bude ověřována hypotéza, zda se pocit ohrožení mezi obyvateli Pardubic v jednotlivých městských obvodech statisticky významně neliší. V závěru práce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a z nich vyplývající návrhy a doporučení. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 2778572 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject safety eng
dc.subject city eng
dc.subject Pardubice cze
dc.subject crime eng
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject město cze
dc.subject trestné činy cze
dc.title Analýza bezpečnostní situace města Pardubice cze
dc.title.alternative Analysis of the security situation in Pardubice town eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kadlec, Petr cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Master thesis focuses on the safety situation in the city of Pardubice. It deals with general issues of safety and specialises on security in the city. It also approaches general characteristics of Pardubice and its description, in terms of geographic, demographic and tourism. Part of this thesis concentrates on institutions providing the safety of this city. Furthemore, it contains analysis of crimes according to its frequency in the area of Pardubice via using binary comparison. This master thesis includes a questionnaire survey examining the attitude to safety of Pardubice's inhabitants. Comparisons are about to be made. The hypothesis proves whether feelings of threats in between the Pardubice's citizens of the individual parts of the city statistically change or otherwise. The comparison and hypothesis are about to be used. In conclusion of this master thesis, results of the questionnaire survey, its proposals and recommendations can be found. eng
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31922 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentce byla položena otázka od vedoucího diplomové práce:V kapitole 7 popisujete návrh krizového portálu, který jste následně realizovala. Můžete prosím uvést praktické zkuaenosti s Vaaím portálem včetně ohlasů, které jste zaznamenala od jeho návatěvníků?Dále byla studentce položena jedna z otázek oponenta práce:Jaký je Váa názor na zveřejnění přesného výskytu kamerového systému ve městě Pardubice z hlediska zneužitelnosti informací?V rámci diskuse byla tázána na možnosti odhalování některých trestných činů prostřednictvím kamerového systému. Dále byla tázána, zda není vytvořený portál kontraproduktivní - z důvodu anonymity diskutujících návatěvníků. cze
dc.identifier.stag 26177 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account