Analýza důvodů pro výběr povolání vědeckého pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš cze
dc.contributor.author Čermáková, Natálie
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:10Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60385
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je zanalyzovat situaci českých vědců z pohledu financí, prestiže, ale také vzdělání a zjistit, jaké faktory vedou studenty terciárního vzdělávání k rozhodnutí se pro kariéru vědeckého pracovníka. Za účelem naplnění cíle práce bylo provedeno dotazníkové šetření mezi studenty doktorských studijních programů. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1955577 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject tertiary education cze
dc.subject doctoral students cze
dc.subject science and research cze
dc.subject researchers cze
dc.subject terciární vzdělávání cze
dc.subject doktorandi cze
dc.subject věda a výzkum cze
dc.subject vědečtí pracovníci cze
dc.title Analýza důvodů pro výběr povolání vědeckého pracovníka cze
dc.title.alternative Analysis of the reasons for choosing the profession of a researcher eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The main objective of this bachelor thesis is to analyze the situation of Czech scientists from the perspective of finance, prestige and education. Furthermore to determine what factors lead students of tertiary education for decision to be a researcher. In order to fulfill the objective of this work was among doctoral students performed questionnaire survey. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31932 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma Analýza pro výběr povolání vědeckého pracovníka. Cílem práce bylo zjistit faktory, které vedou absolventy terciárního vzdělání k rozhodnutí se pro kariéru vědeckého pracovníka. Po obhajobě práce studentka odpověděla na otázky týkající se reprezentativního vzorku při sběru dat. cze
dc.identifier.stag 26428 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account