Hodnocení spokojenosti se sociálními službami na municipální úrovni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Tauchmanová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:42:05Z
dc.date.available 2015-08-10T07:42:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60380
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou sociálních služeb a hodnocením spokojenosti uživatelů s těmito službami v České Republice. První část je věnována vymezení základních pojmů, charakteristice sociálních služeb v České republice a komparaci vhodných metod pro zjištění spokojenosti uživatelů. Druhá část se věnuje analýze spokojenosti uživatelů ve vybraném území. V závěru je zhodnocení kvality a dostupnosti sociálních služeb ve vybrané oblasti. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2430625 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject social services cze
dc.subject quality standards cze
dc.subject services satisfaction cze
dc.subject evaluation methods of the satisfaction cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject standardy kvality cze
dc.subject spokojenost se službami cze
dc.subject metody hodnocení spokojenosti cze
dc.title Hodnocení spokojenosti se sociálními službami na municipální úrovni cze
dc.title.alternative Evaluation of Satisfaction with Social Services at the Municipal Level eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Thesis deals with analysis of the social services and evaluation of user satisfaction with social services in the Czech Republic. The first part is devoted to the basic terms, characteristics of social services in the Czech Republic and comparison of appropriate methods for determining user satisfaction. The second part describes analysis of the user satisfaction in the selected area. The conclusion evaluates the quality and availability of social services in the selected areas. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31949 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou bakalářskou prací s názvem Hodnocení spokojenosti se sociálními službami na municipální úrovni . Cíli práce bylo: (i) Vytipování vhodných metod pro hodnocení spokojenosti se sociálními službami; (ii)Zhodnocení spokojenosti, informovanosti a dostupnosti sociálních služeb na příkladu případové studie. Studentce byly komisí položeny následující otázky: a) Pri vyhodnocování dotazníku byl zmínen problém nízké informovanosti respondentů. Jakým zpusobem by bylo možné pri dotazníkovém aetrení tento problém zmenait až odstranit? - studentka navrhuje vhodnějaí výběr respondentů a přesnějaí zadání otázek. b) Jedním z výstupu práce je doporucení aktualizovat katalog poskytovatelu sociálních služeb, který vznikl v rámci projektu z roku 2006, jehož cílem je standardizovat komunitní plánování. Uplatňuje se od té doby v Nové Pace komunitní plánování, jaké má dopady na město? cze
dc.identifier.stag 26016 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account