Zobrazení velkých kloubů dolní končetiny na magnetické rezonanci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiřičková, Petra cze
dc.contributor.author Pitr, Josef
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:44Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60370
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá úlohou radiologického asistenta při vyšetření kloubů dolních končetin na magnetické rezonanci. V teoretické části se nachází anatomie dolních končetin. Dále je popsán princip, vlastnosti, užití a získávání obrazu na magnetické rezonanci, kontraindikace, kontrastní látky a přehled zobrazovacích metod. V praktické části je podrobně popsána kazuistika pacienta, příprava a průběh vyšetření. Jsou dodány i obrazové informace, ke kterým jsou dopsána zjištěná onemocnění. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1778835 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject radiological assistant cze
dc.subject magnetic resonance cze
dc.subject human anatomy cze
dc.subject case report cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.subject magnetická rezonance cze
dc.subject anatomie člověka cze
dc.subject kazuistika cze
dc.subject kazuistika cze
dc.title Zobrazení velkých kloubů dolní končetiny na magnetické rezonanci cze
dc.title.alternative View of the large joints of the lower limbs on magnetic resonance eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vilasová, Zdeňka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the role of the radiological assistant in the physical examination of the joints of the lower limbs on magnetic resonance. In the theoretical part there is the anatomy of the lower limbs. Further it is described the principle, characteristics, use and acquisition of image on magnetic resonance, contraindications, a contrast agents and summary figure of the imaging methods. In the practical part I describe the case report of the patient, the preparation and the course of the examination. The image information are supplied, for which I finished identified disease. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32597
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké nežádoucí účinky po podání kontrastní látky pro vyšetřování pomocí magnetické rezonance mohou nastat? 2. Je možno těmto reakcím na kontrastní látku předcházet, pokud ano, tak jak? 3. V případě vyšetřování gravidní ženy pomocí magnetické rezonance jsou nějaká omezení nebo doporučení? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 28096 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account