Obrazem řízená radioterapie hlavy a krku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Odrážka, Karel cze
dc.contributor.author Jehlička, Michal
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:41Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60367
dc.description.abstract Kompletní bakalářská práce se zabývá histologií, epidemiologií a etiologií nádorů hlavy a krku. Dalším tématem jsou v současnosti nejmodernější používané metody a principy v radioterapii. Závěr teoretické části věnuji jednotlivým nádorům rozdělených podle anatomické lokalizace. V praktické části vyhodnocuji odchylky tří anatomických struktur v oblasti hlavy a krku. Součástí praktické části je také popis procesu ozařování a úlohy radiologického asistenta. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 2294219 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject image guided radiotherapy cze
dc.subject fractionation cze
dc.subject head and neck tumors cze
dc.subject radiation techniques cze
dc.subject conformal radiotherapy cze
dc.subject concomitant chemoradiotherapy cze
dc.subject stereotactic irradiation cze
dc.subject curability cze
dc.subject radioprotective agents cze
dc.subject radiosensitivity cze
dc.subject radioresistance cze
dc.title Obrazem řízená radioterapie hlavy a krku cze
dc.title.alternative Image-Guided Radiation Therapy of head and neck eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Spitzer, Dušan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Completed bachelor's work engages by histology, epidemiology and etiology of cancers of head and neck. Next themes are the most modern methods and principles in radiotherapy. I describe individual cancers according to anatomical localization in the end of the theoretical part. I evaluate deviations of three anatomical structures in the area of head and neck in the practical part. The practical part describes irradiation process and role of the radiology assistant too. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32608
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 28072 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account