Radioterapie karcinomu těla děložního-úloha radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hodek, Miroslav cze
dc.contributor.author Poláčková, Nikola
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:39Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60365
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se zabývám nádorem těla děložního a jeho léčbou. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji anatomii ženských pohlavních orgánů, epidemiologií, etiologií, diagnostikou, onkologickou prevencí a léčbou karcinomu těla děložního. V praktické části se zabývám postupem léčby a úlohou radiologického asistenta při léčbě karcinomu těla děložního od prvního setkání až po ukončení léčby. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1281014 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject uterine body cancer cze
dc.subject uterine body cze
dc.subject cancer treatment cze
dc.subject radiotherapy cze
dc.subject brachytherapy cze
dc.subject karcinom těla děložního cze
dc.subject tělo děložní cze
dc.subject léčba karcinomu cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject brachyterapie cze
dc.title Radioterapie karcinomu těla děložního-úloha radiologického asistenta cze
dc.title.alternative Uterine Cancer - Role of Radiation Therapy Technologist eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlávka, Aleš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with the Uterine Cancer and its treatment. The work is divided into two parts. The first one is theoretical part and the second one is practical. In the theoretical part there is a description of women´s genitals anatomy, epidemiology, etiology, diagnostical and cancer prevention and the Uterine Cancer at least. The practical part describes the radiotherapy treatment processes and examines the role of radiological assistant in endometrial carcinoma from the first contact with patient to the end of the treatment. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32600
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké ozařovací techniky jsou v dnešní době využívány při ozáření pacientek léčených adjuvantně po operaci pro karcinom těla děložního? 2. Jaké mohou být pozdní kostní komplikace po léčbě zářením v oblasti pánve? 3. Co jsou MU a co vyjadřují? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28070 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account