Využití low-dose protokolu u perkutánních intervencí na páteři

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Pavel cze
dc.contributor.author Sokolová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:30Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60360
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na základní způsoby léčby bolestí zad a to pomocí minimálně invazivních technik. Mezi tyto techniky patří především periradikulární terapie, pulzní radiofrekvenční léčba a kyslíko-ozonová terapie. Dále je v práci řešena problematika radiační zátěže pacientů, kteří podstoupili některý z těchto výkonů v letech 2009 a 2014. Výsledky jsou porovnány ve výzkumné části bakalářské práce pomocí metod deskriptivní statistiky a statistické analýzy dat. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 2627517 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject degenerative disease of lumbar spine cze
dc.subject periradicular therapy cze
dc.subject pulsed radiofrequency treatment cze
dc.subject oxygen-ozone therapy cze
dc.subject imaging methods cze
dc.subject degenerativní onemocnění bederní páteře cze
dc.subject periradikulární terapie cze
dc.subject pulzní radiofrekvenční léčba cze
dc.subject kyslíko-ozonová terapie cze
dc.subject zobrazovací metody cze
dc.title Využití low-dose protokolu u perkutánních intervencí na páteři cze
dc.title.alternative Use of low-dose protocol for percutaneous interventions on the spine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Storm, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the basic treatments for backache by using minimally invasive techniques. These techniques include mainly periradicular therapy, pulsed radiofrequency treatment and oxygen-ozone therapy. The thesis also addresses the issue of radiation burden of patients who underwent one of these procedures between years 2009 and 2014. The results are compared in the research part of the thesis using the methods of descriptive statistics and statistical data analysis. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32601
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na stranách 53 a 54 bakalářské práce popisujete iterativní rekonstrukci a filtrovanou zpětnou projekci, a) Popište svými slovy tyto dvě metody rekonstrukce CT obrazu. b) Porovnejte výhody a nevýhody iterativní rekonstrukce a filtrované zpětné projekce. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28064 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account