Zevní radioterapie karcinomů slinných žláz - úloha radiologického asistenta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vošmik, Milan cze
dc.contributor.author Barvová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:23Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60352
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je "Zevní radioterapie karcinomů slinných žláz úloha radiologického asistenta". Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se věnuji anatomii slinných žláz, nádory slinných žláz, jejich incidenci, diagnostikou, klinickými projevy, metodami zobrazení, histopatologií nádorů, chirurgickou léčbou a radioterapií, účinky záření na nádor a na zdravou tkáň. Část praktická se zabývá procesem plánování léčby, úlohou radiologického asistenta při radioterapii nádorů slinných žláz a porovnáním některých technik s použitím izodózních plánů. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 1856041 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject radiotherapy cze
dc.subject salivary gland carcinomas cze
dc.subject radiology assistant cze
dc.subject radioterapie cze
dc.subject karcinomy slinných žláz cze
dc.subject radiologický asistent cze
dc.title Zevní radioterapie karcinomů slinných žláz - úloha radiologického asistenta cze
dc.title.alternative External beam radiotherapy of cancer of the salivary glands - the role of radiology assistant eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ulrych, Vít cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is ,,The external beam radiotherapy of salivary gland carcinomas the role of a radiology assistant". The works is divided into the theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the anatomy of salivary glands, salivary gland tumors, their incidence, diagnosis, clinical manifestation, display methods, histopathology of tumors, surgical treatment and radiotherapy and radiation effects on tumor and on healthy tissue. The practical part deals with the process of treatment planning, the role of the radiology assistant during radiotherapy of the salivary gland tumors and the comparison of certain irradiation techniques using isodose plans. eng
dc.description.department Katedra informatiky, managementu a radiologie cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32612
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Podařilo se Vám během praxe na oddělení radioterapie setkat se s pacientem léčeným pro nádor slinné žlázy, ev. se podílela na konturaci rizikových struktur a plánování ozáření? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 28042 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account