Očekávané důsledky projektu Solventnost II pro pojistnou praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindrová, Pavla cze
dc.contributor.author Slabá, Barbora
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:02Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60341
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá konceptem Solvency II. Tento projekt představuje nový systém regulace v členských zemích Evropské unie. V práci je nejprve uveden současně platný systém regulace Solvency I, na který navazuje v další kapitole nový koncept Solvency II spolu s výpočty jednotlivých kapitálových požadavků. V závěru této práce je pozornost věnována očekávaným důsledkům nové regulace na pojistný trh. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2278443 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.4.2016 cze
dc.subject rizika cze
dc.subject solventnost cze
dc.subject Solvency II cze
dc.subject kapitálové požadavky cze
dc.subject risks cze
dc.subject solvency cze
dc.subject Solvency II cze
dc.subject capital requirments cze
dc.title Očekávané důsledky projektu Solventnost II pro pojistnou praxi cze
dc.title.alternative Expected Implications of the Solvency II Project for the Insurance Practice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pacáková, Viera cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is dealed with the concept of Solvency II. This project represents a new system of regulation in the member states of the European Union. Currently valid control system Solvency I is shown at the beginning of this thesis on which the new concept of Solvency II together with the calculation of individual capital requirements continues in the next chapter. At the end of this thesis, attention is devoted to expected implications of the new regulation on the insurance practice. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32060 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Pacáková: Rozporuje užití anglického Solvency namísto českého Solventnost. Nejsou další otázky. cze
dc.identifier.stag 26264 cze
dc.date.embargo 2016-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account