Metody operačního výzkumu jako podpora manažerského rozhodování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linda, Bohdan cze
dc.contributor.author Puklický, Jan
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:41:01Z
dc.date.available 2015-08-10T07:41:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60340
dc.description.abstract Tato práce se zabývá metodami operačního výzkumu. Hlavním cílem práce je zhodnotit možnosti využití metod operačního výzkumu při rozhodování manažera. Práce popisuje rozhodovací proces manažera a operační výzkum. Dále je práce zaměřena na aplikaci vybraných metod operačního výzkumu v manažerské praxi. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1762723 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject rozhodování cze
dc.subject varianty cze
dc.subject operační výzkum cze
dc.subject lineární programování cze
dc.subject simplexová metoda cze
dc.subject decision-making cze
dc.subject variants cze
dc.subject operations research cze
dc.subject linear programming cze
dc.subject simplex method cze
dc.title Metody operačního výzkumu jako podpora manažerského rozhodování cze
dc.title.alternative Methods of Operations Research to support managerial decision eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Koudela, Libor cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the methods of operations research. The main objective of this work is to evaluate the posibility of using operations research methods in managerial decisions. The work describes the decision-making process and operations research. The work is also focused on application of selected methods of operations research in managerial practice. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32063 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Metody operačního výzkumu jako podpora manažerského rozhodováníOtázky vedoucího práce: žádné nemá. Otázky oponenta práce: žádné nemá cze
dc.identifier.stag 26256 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account