Navážení podlahové krytiny na montážní linku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina cze
dc.contributor.author Trojanová, Irena
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:47Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60336
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje způsob navážení materiálu na montážní linku ve výrobním závodě Iveco Czech Republic, a. s. ve Vysokém Mýtě. Součástí práce je analýza současného stavu navážení podlahové krytiny na montážní linku pomocí plošinových vozíků. Rovněž jsou zde uvedeny návrhy pro zlepšení způsobu manipulace s podlahovou krytinou. Tyto návrhy jsou zhodnoceny na základě jejich přínosů pro podnik. cze
dc.format 74 s., 4 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 4042973 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject logistics cze
dc.subject handling cze
dc.subject storage cze
dc.subject floor covering cze
dc.subject handling equipment cze
dc.title Navážení podlahové krytiny na montážní linku cze
dc.title.alternative Importing floor coverings to the assembly line eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Skalická, Hana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis describes the method of importing material to the assembly line in the manufacturing plant Iveco Czech Republic, a. s. in Vysoke Myto. Part of the work is the analysis of the current status of the importing floor coverings on the assembly line using the platforming trucks. Also, there are given suggestions for improvement of the way of handling with the floor covering. These suggestions are evaluated on the basis of their benefits to the company. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32687 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Problematiku ře{š}enou ve sv{é}m diplomov{é}m projektu dok{á}zala diplomantka odpov{í}daj{í}c{í}m způsobem obh{á}jit. Prok{á}zala schopnost samostatn{é} pr{á}ce. Odpovědi na připom{í}nky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkov{é} ot{á}zky reagovala pohotově, se znalost{í} věci a bez z{á}važn{ý}ch nepřesnost{í} je zodpověděla.\par} cze
dc.identifier.stag 28084 cze
dc.date.embargo 2035-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account