Efektivnost svozu a rozvozu zásilek v přepravním systému FOFR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich cze
dc.contributor.author Bielová, Romana
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:39Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60330
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku efektivnosti přepravní činnosti systému FOFR v Dolní Rovni a to konkrétně v oblasti svozu a rozvozu balíkových a kusových zásilek. Na základě analýzy současného stavu přepravního systému je navrženo zavedení monitoringu silničních vozidel. V závěrečné části práce dochází k ekonomickému zhodnocení tohoto návrhu. cze
dc.format 74 s., 2 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 2606972 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject system FOFR cze
dc.subject shipments cze
dc.subject effectiveness cze
dc.subject collection cze
dc.subject distribution cze
dc.subject systém FOFR cze
dc.subject zásilky cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject svoz cze
dc.subject rozvoz cze
dc.title Efektivnost svozu a rozvozu zásilek v přepravním systému FOFR cze
dc.title.alternative Effectiveness of the collection and distribution of shipments in the transport system FOFR eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Drábek, Martin cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the issue of effectiveness of the transportation activities of the system FOFR located in Dolní Roveň, specifically in the area of collection and distribution of parcels and individual packages. An introduction of road vehicles monitoring is proposed on the bases of an analysis of the contemporary transport system conditions. The final part of the thesis brings the economic evaluation of this proposal. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32664 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 27899 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account