Řešení problematiky kongescí ve městech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eisenhammerová, Monika cze
dc.contributor.author Pašek, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:37Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60328
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky kongescí ve městech. Jejím cílem je analyzovat typické nástroje pro řešení problematiky kongescí ve městech, tyto nástroje vyhodnotit a navrhnout možné řešení problematiky kongescí na území hlavního města Prahy. V práci jsou teoreticky vymezeny problémy měst v podobě dopravních kongescí, jejich různé členění a nástroje vedoucí k řešení dopravních kongescí. Praktická část je založena na teoretické a praktické analýze řešení dopravních kongescí pomocí MHD zdarma. Návrhová část vychází z východisek tvorby dopravních kongescí na území Prahy a navrhuje pro ni ucelený bezplatný systém MHD. Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení navrhovaného zavedení systému MHD zdarma na území hlavního města Prahy. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 2287522 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject congestions cze
dc.subject public transport cze
dc.subject road transport cze
dc.subject traffic regulation cze
dc.subject cities cze
dc.subject kongesce cze
dc.subject MHD cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject regulace dopravy cze
dc.subject města cze
dc.title Řešení problematiky kongescí ve městech cze
dc.title.alternative Solution of congestions in cities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Širc, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on solution of congestions in cities. The aim is to analyze a functional way for solving problems of congestion in cities, to assess these ways and to suggest possible solutions to avoid a busy traffic in the capital city of Prague. In this thesis, the problems of cities are theoretically defined as traffic congestions, various type of congestions and the ways to solve these congestions. The research is based on theoretical analysis and practical solutions of traffic congestion by using a public transport for free. The project part is based on traffic congestion in Prague and proposes a comprehensive system of a free public transport. The final part includes the assessment of the proposed introduction of free public transport in the capital city of Prague. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32675 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 24521 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account