Zhodnocení efektivity přepravy zemědělské techniky pro vybranou společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena cze
dc.contributor.author Michalicová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:35Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60326
dc.description.abstract Práce porovnává přepravu nákladu po silnici s přepravou nákladu po železnici. Důležitými faktory pro porovnání jsou cena přepravy, dodací lhůty a obtížnost objednání. Práce je aplikována na podmínky konkrétní společnosti, která se zabývá prodejem zemědělské techniky. Výsledkem je doporučení nevhodnějšího způsobu přepravy. cze
dc.format 71 s., 14 s. obr. příl. cze
dc.format.extent 2979663 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject road transport cze
dc.subject rail transport cze
dc.subject cargo transport cze
dc.subject multi-criteria comparison cze
dc.title Zhodnocení efektivity přepravy zemědělské techniky pro vybranou společnost cze
dc.title.alternative Evaluation of effectiveness of agricultural machinery transportation for selected company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Krška, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis compares the road cargo transportation to rail cargo transportation. Important factors for comparison are a price of transportation, delivery times and a difficulty of ordering the particular transportation mode. This thesis is applied to specific conditions of the company that sells agricultural machinery. This thesis also recommends the most suitable mode of transportation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32680 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspoř{á}danou obhajobu sv{é}ho diplomov{é}ho projektu. V n{í} dok{á}zala přesvědčiv{ý}m způsobem obh{á}jit z{á}věry sv{ý}ch ře{š}en{í}. Na připom{í}nky oponenta reagovala spr{á}vně a v pln{é}m rozsahu je zodpověděla. U doplňkov{ý}ch ot{á}zek prok{á}zala schopnost logick{é}ho my{š}len{í}, pohotov{é} reakce, jasn{é}ho a srozumiteln{é}ho vysvětlen{í}.\par} cze
dc.identifier.stag 24511 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account