Adaptační proces ve společnosti Schenker spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla cze
dc.contributor.author Blahák, David
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:33Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60324
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na stávající adaptační proces ve společnosti Schenker spol. s r. o. Cílem diplomové práce je navrhnout takové úpravy, aby se adaptační proces zkvalitnil, a aby se noví zaměstnanci lépe a rychleji zorientovali v novém pracovním prostředí a v novém kolektivu lidí. Návrhová část je věnována jednodennímu školení nových zaměstnanců. Jednotlivé návrhy jsou následně ekonomicky zhodnoceny. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 1913859 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject adaptation cze
dc.subject adaptation process cze
dc.subject staff stabilization cze
dc.subject adaptation plans cze
dc.subject Schenker cze
dc.subject adaptace cze
dc.subject adaptační procesy cze
dc.subject stabilizace zaměstnanců cze
dc.subject adaptační plány cze
dc.title Adaptační proces ve společnosti Schenker spol. s r. o. cze
dc.title.alternative Adaptation process in Schenker spol. s r. o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dvořák, Ludvík cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on existing adaptation process in the company Schenker spol. s r. o. The aim of this thesis is to propose a modification to increase the quality of the adaptation process, better and faster orientation of new employees in the new working environment and a new team of co-workers. Proposal part is focused on a one-day training of new employees. Each proposalis evaluatede economically. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32668 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 24367 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account