Výběr vhodného dopravce pro dovoz náhradních dílů pro firmu GE Medical Systems Česká republika s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil cze
dc.contributor.author Janda, František
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:31Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60323
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku výběru nejvhodnějšího dopravce pro dovoz náhradních dílů určených pro servis diagnostických zdravotnických přístrojů. V teoretické části jsou rozebrány obecné aspekty, které by při výběru dopravce měly být vždy brány v úvahu. V praktické části je analyzován současný systém dovozu náhradních dílů pro firmu GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. a následně je vyhodnocen nejlepší dopravce. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1602648 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject import cze
dc.subject spare parts cze
dc.subject carrier selection cze
dc.subject service support cze
dc.title Výběr vhodného dopravce pro dovoz náhradních dílů pro firmu GE Medical Systems Česká republika s.r.o. cze
dc.title.alternative The selection of the optimal carrier for import of spare parts for the company GE Medical Systems Česká republika s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šedivý, Jinřich cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on the selection of the best carrier for import of spare parts used for service of medical diagnostics devices. In the theoretical part of the work, general aspects considered when choosing the right carrier are discussed. In the practical part of the work, the current process of spare parts import for the company GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. is analyzed and the best carrier is chosen. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32695 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence \par{Diplomant dok{á}zal svou diplomovou pr{á}ci vcelku dobr{ý}m způsobem objasnit. V~problematice se orientoval s~men{š}{í} jistotou a pohotovost{í}. Na doplňuj{í}c{í} ot{á}zky odpověděl s~určit{ý}mi nepřesnostmi.\par} cze
dc.identifier.stag 21715 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account