Ekonomické aspekty českého vězeňství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav cze
dc.contributor.author Školoudová, Martina
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:40:16Z
dc.date.available 2015-08-10T07:40:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60318
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá postavením a úlohou vězeňství v České republice. Zkoumá činnost Vězeňské služby České republiky, která je hlavním zprostředkovatelem výkonu trestu provinilých osob. V práci dochází k analýze a zhodnocení činnosti Vězeňské služby České republiky. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 3482838 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Prison service of the Czech Republic cze
dc.subject prison cze
dc.subject Vězeňská služba České republiky cze
dc.subject vězeňství cze
dc.title Ekonomické aspekty českého vězeňství cze
dc.title.alternative Economic aspects of Czech prison system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Peková, Jitka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the position and role of the prison system in the Czech Republic. It examines the activity of the Prison service of the Czech Republic which is the main mediator of imprisonment. There is an analysis and evaluation of the activity of Prison service of the Czech Republic. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31936 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou diplomovou prací s názvem Ekonomické aspekty českého vězeňství. Cílem práce bylo zhodnocení provozních nákladů českého vězeňství a případný návrh jejich optimalizace. Studentce byly komisí položeny následující otázky: a) Jaké vidíte možnosti snižování provozních nákladů na české vězeňství při zachování jeho hlavních funkcí? b) Jak si vysvětlujete vysoký počet vězňů v přepočtu na 100 000 obyvatel ve Spojeném království (Velká Británie, viz přísluaný graf)? c)Zhodnoťte strukturu příjmů a výdajů vězeňské služby, jejich vývoj. d) Zhodnoťte využívání majetku. cze
dc.identifier.stag 25998 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account