Problematika řešení a odstraňování dopravních nehod při přepravě zkazitelných potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína cze
dc.contributor.author Šipoš, Ladislav
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:47Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60300
dc.description.abstract V práci bude nastíněna problematika právních předpisů týkajících se přepravy zkazitelných potravin. Dále bude analyzována technologie přepravního procesu zkazitelných potravin ve vybrané firmě. Důraz bude kladen zejména na hygienu a faktory ovlivňující kvalitu zkazitelných potravin při jejich přepravě. Nedílnou součástí práce bude modelový příklad dopravní nehody při přepravě zkazitelných potravin, jeho řešení a návrh na změnu některých právních předpisů týkajících se přepravy zkazitelných potravin. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 2805262 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject ATP agreement cze
dc.subject traffic accidents cze
dc.subject hygiene cze
dc.subject transportation cze
dc.subject perishable foods cze
dc.subject dohoda ATP cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject hygiena cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject zkazitelné potraviny cze
dc.title Problematika řešení a odstraňování dopravních nehod při přepravě zkazitelných potravin cze
dc.title.alternative Question of dealing with traffic accidents when transporting perishable foods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis will analyse the problem of legislation concerning the transportation of perishable food. It will analyse the technology and transport process perishable food in selected company. Emphasis will be placed on hygiene and factors affecting the quality of perishable food during transport. Part of this thesis will be a model example of traffic accident during transport of perishable foods, its solutions and a proposal to amend legislation relating to the transport of perishable foods. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32833 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky státní zkuaební komise.Vedoucí práce ohodnotila samostatný přístup k tvorbě práce včetně sběru dat a neměla dalaích otázek. Oponent bakalářské práce pozitivně hodnotil stanovení cíle práce ovaem s připomínkou přílianého právního pohledu, který nemůže být objektivně hodnocen. Diskuze ohledně vytvořeného vývojového diagramu s upozorněním na chybějící články. Student reagoval na otázky týkající se tajných poskytnutých informací zkoumané společnosti včetně položek ve vývojovém diagramu. cze
dc.identifier.stag 27050 cze
dc.date.embargo 2035-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account