Založení firmy na ekologickou likvidaci osobních automobilů a technologický postup této ekologické likvidace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína cze
dc.contributor.author Daněk, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:38Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60293
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na ekologickou likvidaci osobních automobilů. V první kapitole jsou uvedeny obecné informace o ekologické likvidaci, statistiky a podmínky pro založení firmy na ekologickou likvidaci osobních automobilů. V druhé kapitole je charakterizován technologický postup ekologické likvidace a jeho analýza. Dále je v této kapitole uvedený příkladný technologický postup ekologické likvidace vybraného osobního automobilu. Na základě předchozí analýzy jsou ve třetí kapitole bakalářské práce uvedeny návrhy na zefektivnění postupu ekologické likvidace. Součástí této práce jsou také názorné přílohy. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 8174034 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject car wrecks cze
dc.subject ecological disposal cze
dc.subject technological process cze
dc.subject creating a company cze
dc.subject sorn vehicle cze
dc.subject autovraky cze
dc.subject ekologická likvidace cze
dc.subject technologický postup cze
dc.subject založení firmy cze
dc.subject zánik vozidla cze
dc.title Založení firmy na ekologickou likvidaci osobních automobilů a technologický postup této ekologické likvidace cze
dc.title.alternative Setting up of a business for the ecological disposal of vehicles and the technological process of this ecological disposal eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on ecological disposal of vehicles. In the first chapter there are stated basic information about the ecological disposal, statistics and rules for setting up company on ecological disposal of vehicles. In the second chapter there is explained technological process of ecological disposal and its analytic. Next is in this chapter stated an example of technological process of ecological disposal of a selected vehicles. In regards to previous analytic you can find in third chapter bachelor work stated ideas for more effective process ecological disposals. Part of this work are also example attachments. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32863 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky státní zkuaební komise v následné diskuzi.Vedoucí hodnotila ve větaině bodů bakalářskou práci výborně. Zmínila nedostatečné uvedení zahraniční literatury. Student reagoval na otázky kladené vedoucí práce. Oponent negativně hodnotil gramatiku v bakalářské práci. Student zodpověděl veakeré otázky kladené oponentem. cze
dc.identifier.stag 27001 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account