Analýza linkového vedení městské hromadné dopravy v Hradci Králové a návrh jeho změn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav cze
dc.contributor.author Čáp, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:38Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60292
dc.description.abstract Práce je věnována analýze linkového vedení městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Je navržena struktura analýzy, podle které je následně zpracována analýza vybraných linek. Další část práce je zaměřena na návrhy změn na vybraných linkách městské hromadné dopravy v Hradci Králové. Navržené změny jsou zhodnoceny v závěrečném shrnutí. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 3054779 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject analysis cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject public transport vehicles cze
dc.subject urban public transport cze
dc.subject analýza cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject vozidla městské hromadné dopravy cze
dc.title Analýza linkového vedení městské hromadné dopravy v Hradci Králové a návrh jeho změn cze
dc.title.alternative Analysis of the line management of public transport in Hradec Králové and proposals for amendments eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the analysis of line management of public transport in Hradec Králové. It is designed structure analysis, according to which it is subsequently procesem by analysis of individual lines. The next part of the work is focused on the proposals for changes in selected lines of urban public transport in Hradec Králové. The proposed changes are assessed in the final summary. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32862 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky státní zkuaební komise v následné diskuzi.Vedoucí bakalářské práce hodnotil ve třech bodech stupněm velmi dobře a ve dvou výborně. Student získaval zkuaenosti a informace mimo jiné z projektu, na kterém se podílel. Pravidelně docházel na konzultace a průběžně zapracovával připomínky do bakalářské práce. Oponent bakalářské práce upozornil na nevhodný název práce, který plně neodpovídá obsahu a zpracovávané problematice. Dále zmíněn malý rozsah práce cca 35 stran. cze
dc.identifier.stag 27000 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account