Late preterm novorozenec

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sabová, Veronika cze
dc.contributor.author Chalušová, Petra
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:17Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60282
dc.description.abstract Tématem teoreticko praktické bakalářské práce je Late preterm novorozenec, tzn. novorozenec narozený mezi 34. a 37. gestačním týdnem. Teoretická část se zabývá problematikou předčasného porodu příčiny, léčba, vedení předčasného porodu a následně jsou rozebrány problémy předčasně narozených dětí. V praktické části jsou zpracovány 3 kazuistiky, vypracovány plány péče a následně zpracovaný návrh informační mapy péče pro rodiče nedonošených dětí. cze
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 1699329 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject neonatology cze
dc.subject premature birth cze
dc.subject Late preterm newborn cze
dc.subject complications associated with preterm labor cze
dc.subject information map of care cze
dc.subject neonatologie cze
dc.subject předčasné porody cze
dc.subject late preterm novorozenci cze
dc.subject komplikace cze
dc.subject informační mapa péče cze
dc.title Late preterm novorozenec cze
dc.title.alternative Late preterm newborn eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vosmanská, Lucie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The topic of my theoretical and practical bachelor thesis is Late preterm newborn, i.e. a newborn born between the 34th and 37th week of gestation. The theoretical part is concerned with the problems of premature birth causes, treatment, control of the preterm labor and subsequently the problems of premature babies are analysed. The practical part presents three case histories, plans of care and afterwards some drafts of an information map of care. For parents of premature babies are prepared. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33672
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Znáte ve vašem okolí nějaké zdravotní zařízení, kde podobné mapy péče používají? 2. Jaký byl názor žen, kterým jste mapu péče dala k posouzení? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 26896 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account