Úloha porodní asistentky v prevenci přenosu HIV infekce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajíčková, Markéta cze
dc.contributor.author Bartoňová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:12Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60277
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce na téma "Úloha porodní asistentky v prevenci přenosu HIV infekce" ve své teoretické části vymezuje základní informace o HIV infekci a nemoci AIDS. Dále se práce zaměřuje na možnosti přenosu a způsoby prevence před HIV infekcí, popisuje specifika ošetřovatelské péče jak o gravidní ženu s HIV infekcí, tak i specifika ošetřovatelské péče o osoby s HIV infekcí. Ve výzkumné části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření nejen v písemné formě ale i grafickém znázornění. Toto šetření probíhalo mezi vysokoškolskými studenty. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 1319600 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject HIV infection cze
dc.subject AIDS disease cze
dc.subject risk cze
dc.subject transmission cze
dc.subject HIV infection prevention cze
dc.subject infekce HIV cze
dc.subject onemocnění AIDS cze
dc.subject rizika cze
dc.subject přenos cze
dc.subject prevence HIV infekce cze
dc.title Úloha porodní asistentky v prevenci přenosu HIV infekce cze
dc.title.alternative Role of Midwives in The Prevention of HIV Infection Transmission eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the bachelor thesis called "The Role of Midwives in The Prevention of HIV Infection Transmission" gives basic information about HIV infection and AIDS disease. The thesis focuses on the transmission possibilities and ways of the HIV infection prevention. Furthermore it describes both the nursing specifics of a pregnant woman with HIV and of a (non-pregnant) person with HIV. In the research part the questionnaire results are evaluated. They are not presented just in a written form but also in graphs. The questionnaire facts were collected among university students. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33692
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak konkrétně probíhal náhodný výběr pro vybrání respondentů? Jak byly dotazníky rozdávány a sbírány? Vyplnili všichni oslovení respondenti a bez chyb? Byla tedy 100% návratnost? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. 2. Z jakých zdrojů jste získávala informace o předoperační a pooperační péči o ženy s HIV pozitivitou? Existuje metodický pokyn či směrnice pro poskytování péče? 3. Z jakého důvodu jste si vybrala právě Filosofickou fakultu pro srovnávání znalostí? cze
dc.identifier.stag 26839 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account