Vliv věku ženy na průběh těhotenství a porodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vosmanská, Lucie cze
dc.contributor.author Šolcová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:09Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60275
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vlivem věku rodičky na průběh celého těhotenství a porodu. Práce je členěna na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zaměřuje na rizikový faktor věku a jeho význam v otázce plodnosti, a na stanovení dalších rizikových faktorů souvisejících s věkem rodičky. Dále se teoretická část věnuje možným dopadům nízkého či vyššího věku těhotných žen na další vývoj gravidity a na proces porodu. Ve výzkumné části prezentujeme data získaná retrospektivní studií z ošetřovatelské dokumentace. Cílem tohoto šetření bylo zjistit rozdíly v prožívání a průběhu gravidity a porodu žen do 20 let a žen starších 35 let. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1269440 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject věk rodiček cze
dc.subject plodnost cze
dc.subject rizikové a patologické těhotenství cze
dc.subject vícečetné těhotenství cze
dc.subject porod cze
dc.subject onemocnění v těhotenství cze
dc.subject císařský řez cze
dc.subject age of woman in childbed cze
dc.subject fertility cze
dc.subject high-risk and pathological pregnancy cze
dc.subject multiple pregnancy cze
dc.subject childbirth cze
dc.subject diseases of pregnancy cze
dc.subject caesarean section cze
dc.title Vliv věku ženy na průběh těhotenství a porodu cze
dc.title.alternative Influence of woman's age on pregnancy and childbirth eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Erbenová, Věra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis examines the influence of age of a woman in childbed on pregnancy and parturition. The thesis consists of a theoretical part and a research part. The theoretical part focuses on the risk factor of age and its influence on fertility. It also investigates other risk factors connected to the age of a woman in childbed, as well as the impacts young age or advanced age of a pregnant woman may have on gravidity and parturition. The research part presents data obtained by a retrospective study of nursing documentation. The aim of this study was to determine the differences in the experience women under 20 years and over 35 years of age have with their gravidity and parturition. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35169
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Ve své praxi jste se setkala s tím, zda věk ženy ovlivňuje průběh porodu? A jak? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 23808 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account