Kvalita života související se zdravím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta cze
dc.contributor.author Kleinová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:39:07Z
dc.date.available 2015-08-10T07:39:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60274
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na rešerši odborných článků vydávaných internetovými periodiky na téma kvalita života žen s močovou inkontinencí. Teoretická část pojednává o druzích močové inkontinence, její diagnostice a způsobech léčby. Zabývá se tématem kvality života, způsoby jejího měření a zaměřuje se na kvalitu života u žen postižených močovou inkontinencí. Praktická část popisuje způsob rešerše odborné literatury a zahrnuje recenze článků vybraných z českých internetových periodik. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 858301 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject methods of measurement cze
dc.subject urinary incontinence cze
dc.subject quality of life cze
dc.subject health-related quality of life cze
dc.subject metody hodnocení cze
dc.subject močová inkontinence cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject kvalita života související se zdravím cze
dc.title Kvalita života související se zdravím cze
dc.title.alternative Health related quality of life eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on research of specialist articles, which are published by internet periodicals on the subject of quality of women´s life with urinary incontinence. The theoretical part deals with urinary incontinence classification, diagnostics and treatment. The second section deals with the theme of quality life, methods of measurement and it focuses on the quality of woman affected by the urinary incontinence. The practical part describes the method of research of professional literature and includes review articles selected from Czech online periodicals. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33673
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Podle jakých kritérií jste si zvolila právě tyto databáze po vyhledávání článků? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 23805 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account