Studie proveditelnosti obchvatu obce Přelouč

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav cze
dc.contributor.author Tužil, Adam
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:56Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60273
dc.description.abstract Cílem práce je návrh obchvatu obce Přelouč. Byl proveden návrh směrového a výškového řešení, včetně konstrukce vozovky a nástinu řešení napojení na stávající silniční síť. Obchvat je navržen v kategorii S11,5/80. cze
dc.format 115 s. cze
dc.format.extent 28392276 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject bypass cze
dc.subject roads cze
dc.subject pavements cze
dc.subject longitudinal section cze
dc.subject cross section cze
dc.subject obchvaty cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject vozovky cze
dc.subject podélný profil cze
dc.subject příčný řez cze
dc.title Studie proveditelnosti obchvatu obce Přelouč cze
dc.title.alternative Feasibility study bypass municipality Přelouč eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Object of the project is the proposal shifting of the road I/2 in Přelouč. I was designed horizontal and vertical alignment communication includes pavement construction and outline solutions connection to the existing roads. Bypass is designed like category S11,5/80. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32650 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. Student odpověděl na otázky z posudků. cze
dc.identifier.stag 28610 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account