Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánek, Vladimír cze
dc.contributor.author Jirovský, Leoš
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:52Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60270
dc.description.abstract Práce je věnována teorii a zkoušení prostého betonu, vláknobetonu s polypropylénovými vlákny a drátkobetonu nedestruktivními a destruktivními metodami. Jako nedestruktivní metody zkoušení byly zvoleny ultrazvuková impulzová metoda a metoda odrazového tvrdoměru, které byly doplněny destruktivními zkouškami. Získané výsledky jednotlivých záměsí jsou vyhodnoceny pomocí kalibračních vztahů a vzájemně porovnány. cze
dc.format 103 s. cze
dc.format.extent 5982067 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject concrete cze
dc.subject fibre-reinforced concrete cze
dc.subject steel fibre-reinforced concrete cze
dc.subject nondestructive testing cze
dc.subject destructive testing cze
dc.subject beton cze
dc.subject vláknobeton cze
dc.subject drátkobeton cze
dc.subject nedestruktivní zkoušení cze
dc.subject destruktivní zkoušení cze
dc.title Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů cze
dc.title.alternative Experimental Comparison of Methods of Destructive and Non-destructive Testing of Concrete and Fiber-reinforced Concrete eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kocáb, Dalibor cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on theory and practical methods of non-destructive and destructive testing of concrete, polypropylene fiber-reinforced concrete and steel fiber-reinforced concrete. Performed non-destructive tests are ultrasonic impulse testing method and the hardness testing method. The results are evaluated using calibration functions and compared. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32629 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. Student odpovídal na otázky z posudků. cze
dc.identifier.stag 28600 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account