Návrh dopravní obsluhy nově navržené zástavby v Sezemicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Borecký, Vladislav cze
dc.contributor.author Hybská, Anna
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:44Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60264
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem místních komunikací pro novou výstavbu na západním okraji města Sezemice. Navržená varianta je řešena jako zóna Tempo 30 a je zpracována s ohledem na územní plán města Sezemice. Dále je řešeno napojení na stávající komunikaci první třídy ve dvou variantách. Práce je zpracována jako dokumentace odpovídající dopravně urbanistické studii s omezeními vyplývajícími z rozsahu a charakteru práce. cze
dc.format 114 s. cze
dc.format.extent 39437718 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject local roads cze
dc.subject traffic lines cze
dc.subject structural layers cze
dc.subject intersections cze
dc.subject pavements cze
dc.subject zone Tempo 30 cze
dc.subject barriers adjustments cze
dc.subject geodetic survey cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject jízdní pruhy cze
dc.subject konstrukční vrstvy cze
dc.subject křižovatky cze
dc.subject chodníky cze
dc.subject
dc.subject zóna Tempo 30 cze
dc.subject bezbariérové úpravy cze
dc.subject geodetické zaměření cze
dc.title Návrh dopravní obsluhy nově navržené zástavby v Sezemicích cze
dc.title.alternative Transport accessibility design of the newly projected development in Sezemice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis describes the design of local roads for new construction on the western outskirts of the city Sezemice. The proposed variant is designed as a zone Tempo 30 and is processed with regard to the zoning plan of Sezemice. Submitted work also dealt with the connection to the first class existing road in two variants. This work is processed as a documentation adequate to transport urban study with the constraints arising from extent and nature of the work. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32643 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 25198 cze
dc.date.embargo 2015-01-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account