Návrh nového šířkového uspořádání mostní konstrukce na stávající silnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Jiří cze
dc.contributor.author Tshabalala, Zandile
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:38Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60260
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí mostu B3383 na silnici P97/1 mezi Amersfoortem a Perdekopem v Jižní Africe. cze
dc.format 60 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.8.2016 cze
dc.subject bridge cze
dc.subject precast cze
dc.subject geological survey cze
dc.subject assessing calculations cze
dc.subject mosty cze
dc.subject prefabrikát cze
dc.subject geologický průzkum cze
dc.title Návrh nového šířkového uspořádání mostní konstrukce na stávající silnici cze
dc.title.alternative Designing a new organization the width of bridge structure on the existing road eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hesko, Martin cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This Thesis deals with the reconstruction of bridge B3383 on road P97/1 between Amersfoort and Perdekop in Sout Africa. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32637 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi některé výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci se pokusil stručně zodpovědět všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 21796 cze
dc.date.embargo 2016-08-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account