Sebepoznání v Platónově filosofii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sikora, Ondřej cze
dc.contributor.author Súkup, Vlastimil
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:26Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60258
dc.description.abstract Sebepoznání je rozumnost (sófrosyné). Je to schopnost vědět o vlastním vědění. Sókratés svým "babickým uměním" zkoumá sám sebe i druhé co do této schopnosti. Rozumnost vede k blaženosti. Je-li někdo rozumný, může vědět co má dělat, aby to bylo dobré. Sebepoznání ale pro Platóna není "pouze" vědění o tom, jak na tom člověk se svým věděním je. Obecně řečeno, je to poznání stavu (pathos) naší duše vzhledem k tomu, co znamená dobře žít. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 1329854 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Sebepoznání cze
dc.subject dialog cze
dc.subject duše cze
dc.subject vědění cze
dc.subject stav cze
dc.subject dobrý život cze
dc.subject Self-knowledge eng
dc.subject soul eng
dc.subject dialogue eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject condition eng
dc.subject good life eng
dc.title Sebepoznání v Platónově filosofii cze
dc.title.alternative Self-Knowledge in Plato´s philosophy eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hejduk, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Self-knowledge is reasonableness (sófrosyné). It is an ability to know about own knowledge. Socrates investigates himself and others in regard to this ability by his 'art of midwifery'. Reasonableness leads to happiness. If someone has the reasonableness, he is able to know what is better to do. However, self-knowledge is not 'only' this for Plato. Generally, it is knowledge of condition (pathos) of our soul in its relation to living well. eng
dc.description.department Katedra filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32100 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence \par{Obhajoba proběhla v poř{á}dku, student zodpověděl položen{é} ot{á}zky.\par} cze
dc.identifier.stag 28194 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account