Specifika péče o nástroje a pomůcky v perioperačním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taliánová, Magda cze
dc.contributor.author Kašparová, Ilona
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:38:09Z
dc.date.available 2015-08-10T07:38:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60249
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou předsterilizační přípravy a jejím vlivem na kvalitu a životnost chirurgického instrumentária. Teoretická část je věnována kompletní přípravě chirurgického instrumentária před sterilizací, známkám poškození nástrojů, jejich prevenci a řešení. Výzkumná část diplomové práce se skládá z kvantitativního a kvalitativního šetření. Kvantitativní část výzkumu se zabývá informovaností perioperačních sester a porodních asistentek v péči o pomůcky a nástroje v období před sterilizací, které souhlasily s výzkumem. Kvalitativní část výzkumu je zaměřena na testování zapůjčeného instrumentária po zavedení do provozu operačních sálů vybraného pracoviště. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 2648067 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject perioperační prostředí cze
dc.subject předsterilizační péče cze
dc.subject chirurgické intrumentárium cze
dc.subject koroze cze
dc.subject perioperative environment eng
dc.subject care before sterilization eng
dc.subject surgical instruments eng
dc.subject corrosion eng
dc.title Specifika péče o nástroje a pomůcky v perioperačním prostředí cze
dc.title.alternative Specifics care of instruments and equipment in the perioperative environment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue for reprocessing and its influence on the quality and durability of surgical instrumentation. The theoretical part is devoted to the preparation of complete surgical instrumentation prior to sterilization, signs of damage to the instruments, their prevention and resolution. The other part of the thesis consists of quantitative and qualitative investigation. The qualitative part of the research is focused on testing loaner instrumentation after introduction into service of operating theaters selected department. The quantitative part of the research deals with awareness perioperative nurses and midwives in the care of tools and equipment in the period before sterilization, which agreed with the research. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33171
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Byla pracoviště, na kterých jste prováděla výzkumné šetření, akreditovaná a výuková pracoviště? 2. Zjišťovala jste, zda respondentky z hlediska úrovně vzdělání absolvovaly také specializační vzdělání v oblasti perioperační péče? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 26946 cze
dc.date.embargo 2015-05-04 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account