K využití neuropedagogiky ve výchovné praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Jánská, Barbora
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:32Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60235
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na využití neuropedagogických poznatků ve výchovné a vzdělávací praxi. Shrnuje dosavadní poznatky o této problematice a porovnává je s tradičními metodami výchovy a vzdělávání. Dále přináší neuropedagogický náhled na vybrané alternativní pedagogické směry. cze
dc.format 85 s. cze
dc.format.extent 1290145 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject neuropedagogy eng
dc.subject
dc.subject education eng
dc.subject alternative pedagogy eng
dc.subject neuropedagogika cze
dc.subject výchova cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject alternativní pedagogika cze
dc.title K využití neuropedagogiky ve výchovné praxi cze
dc.title.alternative The use of neuropedagogy in educational practice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Masters thesis is focused on use of neuropedagogical findings in educational and educative practice. Thesis summarizes current knowledge about this ismue, and compares them with traditional methods of education and educative. It also brings neuropedagogical preview of the selected alternative pedagogical directions. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32135 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě diplomové práce částečně připravena. Ne zcela pružně reagovala na otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 27159 cze
dc.date.embargo 2015-03-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account