Syndrom vyhoření v oblasti zdravotní a sociální péče v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona
dc.contributor.author Šilarová, Karolína
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:30Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60233
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku syndromu vyhoření v oblasti zdravotní a sociální péče v Pardubickém kraji. Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat názory a informovanost respondentů o problematice syndromu vyhoření v oblasti zdravotní a sociální péče. Dalším cílem bylo odkrýt možné příčiny a projevy syndromu vyhoření u respondentů a tím je upozornit na prevenci vzniku syndromu vyhoření a zvládání zátěžových situací pomocí duševní hygieny. Práce je teoreticko výzkumná. Teoretická část se věnuje problematice syndromu vyhoření, duševní hygieny a supervize. Výzkumná část se zabývá výsledky dotazníkového šetření, které znázorňuje, jak jsou profese v oblasti zdravotní a sociální péče náročné na psychiku jedince. cze
dc.format 111 s. cze
dc.format.extent 2037808 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject burnout syndrome
dc.subject health and social care
dc.subject helping professions
dc.subject mental hygiene
dc.subject supervision
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject zdravotní a sociální péče cze
dc.subject pomáhající profese cze
dc.subject duševní hygiena cze
dc.subject supervize cze
dc.title Syndrom vyhoření v oblasti zdravotní a sociální péče v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative Burnout syndrome in health and social care in the Pardubice region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šándorová, Zdenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the issue of burnout in health and social care in the Pardubice region. The main objective of this thesis was to explore the views and information about respondents problem of burnout in health and social care. Another aim was to reveal possible causes and symptoms of burnout among respondents and thus draw attention to the prevention of burnout and coping with stress ful situations by mental hygiene. This is a theoretical - research. The theoretical part deals with the problem of burnout, mental hygiene and supervision. The research deals with the results of the survey, which shows how the profession in the field of health and social care demanding on the psyche of the individual. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32131 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 27143 cze
dc.date.embargo 2015-03-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account