Možnosti předcházení rizikovému chování dětí a mládeže v nízkoprahových zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sychrová, Adriana
dc.contributor.author Teichmanová, Alena
dc.date.accessioned 2015-08-10T07:37:27Z
dc.date.available 2015-08-10T07:37:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60230
dc.description.abstract Diplomová práce představuje ucelený soubor informací týkající se problematiky rizikového chování dětí a mládeže a jeho preventivního působení v nízkoprahových zařízeních. Teoretická část definuje pojmy rizikové děti a mládež a rozebírá rizikové chování. Dále se zabývá činností nízkoprahového zařízení jako sociální služby. Věnuje se i preventivnímu působení na děti a mládež a popisuje tvorbu preventivních programů. Praktická část práce poskytuje výsledky kvalitativního šetření. Jejím cílem je seznámit s možnostmi preventivního působení v několika nízkoprahových zařízeních. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 1376176 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.3.2025 cze
dc.subject children and youth at risk
dc.subject risk-taking behaviour
dc.subject low-threshold centres
dc.subject preventive effect
dc.subject rizikové děti a mládež cze
dc.subject rizikové chování cze
dc.subject nízkoprahové zařízení cze
dc.subject preventivní působení cze
dc.title Možnosti předcházení rizikovému chování dětí a mládeže v nízkoprahových zařízeních cze
dc.title.alternative Possibility of preventing risk-taking behaviors among children and yount in low-threshold centres eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis represents a complete set of information referring to the issue of risk-taking behaviors among children and youth and its preventive effect in low-threshold centres. The theoretical part defines concepts children and youth at risk and analyzes risk-taking behaviour. Moreover, it deals with the activities of low-threshold centres such as social services. It also concentrates on preventive effect on children and youth and describes the creation of prevention programs. The empirical part provides the results of the qualitative research. The aim is to inform about the possibilities of preventive effect in several low-threshold centres. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D32130 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě diplomové práce velmi zodpovědně, správně a věcně reagovala na otázky zkuaební komise. Výkon byl hodnocen jako výborný. cze
dc.identifier.stag 23304 cze
dc.date.embargo 2025-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account